'Schaf autoreiskosten rijksambtenaren af'

DEN HAAG, 24 jan. - Een interdepartementale werkgroep heeft voorgesteld rijksambtenaren die in hun eentje per auto naar hun werk komen, geen reiskostenvergoeding meer te geven.

Alleen wie kan aantonen dat hij met het openbaar vervoer heeft gereisd of aan een carpoolregeling meedoet, kan volgens het voorstel in aanmerking komen voor een reiskostenvergoeding.

Het advies is gestuurd naar de ICPR, het overlegorgaan van het ministerie van binnenlandse zaken met de directeuren personeelszaken van de rijksdienst. De ICPR zal het advies volgende maand bespreken. Het moet nog aan de vakbonden worden voorgelegd. Voorzitter H. Brinkman van de werkgroep voorziet moeizame besprekingen met de bonden, hoewel de FNV vorig jaar zelf de aanbeveling heeft gedaan reiskostenvergoeding zoveel mogelijk te richten op beperking van het autogebruik.

De werkgroep, waarin alle ministeries zijn vertegenwoordigd, had tot taak te onderzoeken hoe het autogebruik onder rijksambtenaren kan worden beperkt en wat de gevolgen zijn van de vorig jaar doorgevoerde aftopping van het reiskostenforfait. Volgens de huidige regeling krijgen de ambtenaren een vergoeding die gebaseerd is op het tarief van het openbaar vervoer, maar mogen ze zelf bepalen of ze voor dat bedrag per auto, trein of bus reizen.

De werkgroep vindt dat ook de vergoeding voor dienstreizen per auto kan worden teruggeschroefd. Hiervoor geldt nu een bedrag van 18 cent per kilometer. De werkgroep meent dat ook dit zakelijk verkeer zoveel mogelijk per openbaar vervoer moeten worden afgelegd en dat de vergoeding daarop moet worden afgestemd. Ook wil zij dat een carpoolregeling wordt ingesteld voor dienstreizen.

De werkgroep vindt verder dat departementen een vervoerplan voor hun personeel moeten maken. Deze aanbeveling staat ook in de meerjarenplannen van minister Maij-Weggen (verkeer en waterstaat) en geldt daarin ook voor bedrijven.