Sanering Bijlmer duurder dan gedacht

AMSTERDAM, 24 jan. - Het saneren van een deel van de Bijlmermeer in Amsterdam kost nu al omstreeks 75 miljoen gulden meer dan twee jaar geleden werd gedacht: in plaats van de in 1989 geschatte 625 miljoen, nu minstens 720 miljoen. De gewijzigde plannen van de Woningcorporatie Nieuw-Amsterdam, die de saneringsaanvraag indient, zijn daar de oorzaak van. Nieuw-Amsterdam, dat voor 100 miljoen schulden heeft, wil de helft van de 3.000 woningen bestemmen voor dure huurwoningen. De gemeente Amsterdam draagt 200 miljoen gulden bij, de rest zou moeten komen van het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting en het Rijk.