Ontdekhoek

In W en O van 10 januari staat een artikel over de Ontdekhoek in Rotterdam.

Hierin geeft de directeur, drs. A. B. Nagel Joseph een onjuiste voorstelling van zaken. Zijn Ontdekhoek is niet zo uniek als hij voorgeeft. Zo weet hij dat er onder meer verschillende Pabo's (Opleidingsinstituten voor leraren basisonderwijs) in Nederland zijn met een techniek-ontdeklokaal. Hij ging zelfs zo ver ons instituut een jaar geleden voor de rechtbank te dagen, omdat we zijn Stichting oneerlijke concurrentie aan zouden doen, alleen al door de benaming ontdeklokaal te gebruiken... Uiteraard verloor hij de rechtszaak.

Nagel zou kunnen weten dat het aanbod van de techniekontdeklokalen op Pabo's in het land de vergelijking met zijn Ontdekhoek in Rotterdam glansrijk kan doorstaan. Het aardige is daarbij dat bezoekende basisscholen uit de regio gratis terecht kunnen en deskundig begeleid worden door studenten (in meerderheid meisjes, inderdaad) in opleiding. Bij deze laatsten snijdt het mes van twee kanten. Bovendien valt zo'n bezoek minder vrijblijvend uit dan een bezoek aan de Rotterdamse Ontdekhoek, doordat de kinderen steun krijgen bij het verslag leggen van hun bevindingen. Het grote deel van een dergelijk, meer gestructureerd aanbod van techniek in het onderwijs boven een vrijblijvend bezoek in Rotterdam, tijdens een verjaarspartijtje of terwijl de ouders boodschappen doen, is, dat het een natuurlijke inbedding en een vaste plaats krijgt binnen het onderwijsprogramma dat alle kinderen genieten. Nagel zal daar vast een warm voorstander van zijn.

    • Kath. Pabo Arnhem
    • Jos Marell Techniekontdeklokaal