Lonen bij Bijenkorf bijna 4, 5 pct. omhoog

ROTTERDAM, 24 JAN. De vakbonden hebben met het grootwinkelconcern KBB (onder meer Bijenkorf, Hema) overeenstemming bereikt over een loonsverhoging van 3, 5 procent per 1 februari en nog eens 1 procent per 1 oktober plus een eenmalige uitkering van 1 procent.

Op jaarbasis komt dit neer op een loonsverhoging met bijna 4, 5 procent.

De KBB wilde aanvankelijk niet verder gaan dan 2 procent loonsverhoging. Bovendien is KBB afgestapt van het uitgangspunt dat de winkels door de week een half uur langer (tot 18.30 uur) open moeten blijven. Wel wil KBB de mogelijkheid houden om bij wijze van experiment door de week de winkels een half uur langer open te laten. Dit is voor de Dienstenbonden van FNV en CNV reden om niet te spreken van een principe-akkoord. Het feit dat KBB op zaterdag de winkels een uur later wil sluiten (18.00 in plaats van 17.00 uur) stuit op bezwaren van de beide dienstenbonden. “Over de loonsverhogingen zijn we tevreden maar de kwestie van de openingstijden zit onze achterban hoog. De leden krijgen het laatste woord”, aldus de woordvoerder van de Dienstenbond FNV. Hij sluit niet uit dat de leden hun onderhandelaars naar de onderhandelingstafel terug zullen sturen.

De vakbond VHP (hoger personeel) tilt minder zwaar aan langere openingstijden en spreekt wel van een principe-akkoord. VHP-bestuurder M. van Maarseveen is met name tevreden over de mogelijkheid die het hoger personeel krijgt om te kiezen voor andere vormen van arbeidstijdverkorting. Bij KBB geldt de 36-urige werkweek, maar het hoger personeel zit vaak met veel roostervrije dagen die om organisatorische redenen niet kunnen worden opgenomen. KBB gaat er nu mee akkoord dat deze dagen kunnen worden opgespaard en bijvoorbeeld worden gebruikt voor verbetering van de pensioenrechten. Positief vindt de VHP ook dat de vut-uitkering omhoog gaat van 70 naar 75 procent van het brutoloon.

Over de vierdaagse werkweek - een zaak die de Dienstenbond FNV prominent op zijn verlanglijst heeft staan - konden bij KBB geen zaken worden gedaan. Maar het ziet er naar uit dat de achterban zich daar niet zo erg druk over maakt.