Kok sluit zenden grondtroepen naar Golf niet uit

DEN HAAG, 24 jan . - Vice-premier Kok sluit het sturen van Nederlandse grondtroepen naar de Golfregio niet uit.

Hij zei dit gisteravond in het tv-programma NOS-laat. In een partij-politieke uitzending zei hij nog steeds bereid te zijn Nederlandse Patriot-luchtafweerraketten naar Israel te sturen.

Tot nu toe heeft de PvdA zich altijd verzet tegen het sturen van grondtroepen. Maar dinsdagavond bleek in de Kamer al dat de partij begon te schuiven, vooral onder druk van de aanvallen op Israel en de behandeling van gevangen piloten door Saddam Hussein. Volgens fractiewoordvoerder Melkert waren “de grenzen aan de Nederlandse bijdrage nog niet bereikt”.

Kok probeerde gisteravond ook de onrust in de partij over de Nederlandse deelname weg te nemen. Op het PvdA-partijbureau in Amsterdam komen de laatste dagen veel telefoontjes en brieven van verontruste leden. “Ook ik wil geen oorlog”, zei Kok. Maar hij noemde militair ingrijpen een “onontkoombaar gevolg” van het VN-beleid. “Als je die lijn niet trekt geef je de vrije hand aan een militaire dictatuur”.

Partijvoorzitter Sint zegt in een brief aan alle leden toe dat het komende partijcongres voor een groot deel aan de Golfoorlog zal zijn gewijd. Aanvankelijk zou milieu het hoofdonderwerp zijn. Op een bijeenkomst van gewestelijk voorzitters afgelopen maandag bleek dat in de partij grote behoefte is aan een discussie over het besluit van partijbestuur en Kamerfractie om Nederlandse deelname goed te keuren. Volgens de Groningse gewestelijk voorzitter P. Boekhoudt bleek daar dat het grootste deel van de partij zich overvallen voelt. Volgens hem zijn de afdelingen te laat bij de discussie betrokken en was er onvoldoende informatie over de consequenties van VN-resolutie 678, waarin militair geweld werd toegestaan. Volgens W. Koole, voorzitter van het gewest Amsterdam, zullen de gewestelijke voorzitters proberen om de discussie op het congres te “coordineren”. Koole, die als contactpersoon optreedt namens de gewesten, zegt dat “eensgezindheid nu belangrijker is dan ooit”. In overleg met de partijtop wordt gewerkt aan een motie waarin steun wordt uitgesproken aan het vervullen van “internationale verplichtingen” door Nederland en aan het VN-beleid, maar tegelijk wordt uitgedrukt dat de oorlog zo snel mogelijk moet ophouden.

Ook op het congres van de Rooie Vrouwen in de PvdA afgelopen zaterdag werd een dergelijke verklaring aangenomen. Toen heette het neutraal dat “er verschillend kan worden gedacht over de vraag of Nederland op dit moment betrokken had moeten zijn”. Een motie van afkeuring jegens het partijbestuur haalde het toen niet.