Kamer: maak haast met rampenplannen

DEN HAAG, 24 jan. - Ziekenhuizen moeten zich beter voorbereiden op hulpverlening bij rampen.

Gemeenten die nog geen rampenplan hebben, dienen daar snel mee aan de slag te gaan. Nagenoeg alle fracties in de Tweede Kamer drongen hier gisteren op aan tijdens de behandeling van het wetsvoorstel dat geneeskundige hulpverlening bij rampen regelt. Franssen (VVD) en Koffeman (CDA) wezen minister Dales (binnenlandse zaken) erop dat slechts 67 van de 170 Nederlandse ziekenhuizen een rampenplan hebben. Dertig ziekenhuizen zijn betrokken bij de Landelijke Organisatie Trauma Teams (LOTT) en een nog kleiner aantal beschikt over al of niet geoefende 'crashteams', aldus Franssen en Koffeman. Een half jaar geleden beschikte 56 procent van alle gemeenten over een rampenplan. Zowel Koffeman als Franssen suggereerde ten gunste van de ziekenhuizen geld te onttrekken aan het Korps Mobiele Colonnes (KMC). Op de begroting voor dit jaar is 105 miljoen gulden uitgetrokken voor rampenbestrijding. Daarvan gaat 27 miljoen naar het KMC.