Joegoslavisch leger dreigt de Kroaten

BELGRADO, 24 jan. - Het Joegoslavische leger heeft Kroatie gedreigd met maatregelen als het niet alsnog voldoet aan de opdracht van het staatspresidium, zijn defensie-eenheden te ontwapenen.

Eerder deze week had het staatspresidium nog laten weten dat het leger geen actie zal ondernemen tegen Kroatie en Slovenie, de twee republieken die de opdracht uit Belgrado hebben genegeerd.

In een verklaring van de legerleiding werd er gisteren aan herinnerd dat Kroatie zijn eigen territoriale defensie-eenheden heeft gemobiliseerd met het oog op een mogelijke actie van het federale leger. In de verklaring werd de regering in Zagreb beschuldigd van “het voorbereiden van terroristische actries” tegen het leger, van het verstoren van de communicatie tussen legeronderdelen, het bewaken van gebouwen en het volgen van legereenheden. Vervolgens werd gesteld dat als de Kroaten hun defensie-eenheden niet ontwapenen, het federale leger “gevechtsklaar” zal worden gemaakt en “maatregelen” zal nemen. Om wat voor maatregelen het zal gaan is niet nader gepreciseerd.

Volgens de legerleiding dienen Kroatie en Slovenie gevolg te geven aan de eis van het staatspresidium - dat overigens opperbevelhebber van de Joegoslavische strijdkrachten is - om te garanderen dat het niet komt tot “nieuwe misverstanden en ongewenste confrontaties” en om te garanderen dat leden van milities die hun wapens niet hebben ongeleverd, juridisch kunnen worden vervolgd. (Reuter)