Invullen van de mannetjes

De personele invulling van het bestuur van de combinatie van Nationale-Nederlanden en NMB-Postbank zal geen eenvoudige opgave zijn.

Onder de commissarissen doen zich opmerkelijke taferelen voor. Neem oud-CNV bestuurder J. Lanser. Eind '89 - bij de fusie tussen NMB en Postbank - was hij een van de commissarissen NMB die vertrok. Nu, als commissaris bij Nationale-Nederlanden, moet hij glimlachend de fusiebesprekingen volgen. Hij zou door de fusie weer kunnen terugkomen als toezichthouder op het bestuur van de NMB of voor de tweede keer een vertrekpremie kunnen incasseren om dat niet te doen.

Niet grappig, maar pijnlijk is de fusie voor oud-werkgeversvoorzitter mr C. van Veen, die commissaris is bij Nationale. Hij is immers ook commissaris bij Akzo. Daar heeft hij net Akzo-bestuurder drs J. W. Berghuis de laan uitgestuurd en vervangen door zijn opvolger bij het VNO, Van Lede. Maar nu dreigt Van Veen toch weer met Berghuis om een tafel te moeten zitten. Berghuis is immers commissaris bij NMB- Postbank.

ERVARING

En NMB-Postbank heeft toch al enige moeilijkheden met het leveren van commissarissen voor het bestuur van de combinatie. Want de bank heeft maar weinig commissarissen die zelf een onderneming hebben geleid. Van die paar zal, mogen we aannemen, de net aangetreden dr P. Adriaanse niet meegaan. Hij is oud-bestuurder en nu nog commissaris bij Delta Lloyd, welk bedrijf hij destijds met succes verdedigde tegen een onvriendelijke overneming door Nationale-Nederlanden. Hij bracht Delta Lloyd onder onder bij het Britse Commercial Union, dat van de zomer overigens bijna met Nationale was gefuseerd. Net gepensioneerd bestuurder drs A. W. Overwater van Buhrmann-Tetteroide was als commissaris van NMB-Postbank al snel vertrokken nadat hij commissaris bij Amev werd dat met de VSB fuseerde. Nationale-commissaris Witteveen meent dat zijn functies bij Nationale, Amro Bank en Robeco wel te verenigen zijn. VVD-er mr A. Geurtsen, de laatste tijd zo druk als lid van de Mediaraad, zal zijn commissariaat bij de NMB-Postbank moeten afwegen tegen dat bij verzekeraar Zwolsche Algemene.

De ambtenaren van financien en economische zaken die nu nog commissaris zijn bij NMB-Postbank zullen evenmin meeverhuizen. De burgemeester van Urk, S. Veninga, wiens gemeente wel eens geld stalde bij een bank die failliet ging, zal ongetwijfeld als beschermheer van het midden- en kleinbedrijf in het bestuur van de combinatie opduiken. NMB-Postbank kan daaraan als ondernemers slechts voormalig Shell-bestuurder Choufoer en ex-Nedlloyd-man A. van Putten bijdragen.

TRANSPORT

In de combinatie zijn overigens opvallend veel commissarissen met banden met de transportsector. KLM-coryfeeen S. Orlandini en E. H. van der Beugel zitten nu als commissaris bij Nationale. CDA-vroedman P. Steenkamp, is behalve bij NMB-Postbank ook commissaris bij de KLM. Oud-Nationale bestuurder T. C. Braakman is commissaris bij Nedlloyd, waar zijn voormalig collega Van Zwol nu op de financien let, terwijl oud-Unilever bestuurder J. P. Erbe zowel bij Nationale als bij Nedlloyd commissaris is.

Overigens heeft NMB-Postbank in zijn raad van bestuur die na de fusie een raad van elf was, per 1 januari vorig jaar G. H. O. Van Maanen opgenomen. Die coordineerde in 1988 als bestuurder van Nedlloyd de verdediging tegen Hagen, maar verliet daarna het schip. Van Maanen hoort echter tot de groep van vijf bestuursleden van NMB-Postbank die niet in de raad van bestuur van de combinatie zullen komen. Een combinatie die volgens plan kan volstaan met een raad van bestuur van tien personen, wanneer Nationale's topman J. J. van Rijn en NMB-veteraan Van der Boor in 1992 met pensioen gaan.

Gaat alles door dan is NMB-Postbanks huidige tweede man G. J. A. van der Lugt, waarschijnlijk recordhouder fuseren en de verpersoonlijking van de trefwoorden in het bankwezen van de laatste tijd: concentratie, internationalisering en branchevervaging. Hij zat bij de Nederlandse Credietbank toen deze werd overgenomen door Chase Manhattan en liet deze bank achter rijp voor overname door Credit Lyonnais, om te vertrekken naar de Postbank die hij eerst onderbracht bij de NMB en nu - zo is de bedoeling - bij Nationale-Nederlanden.