GS: oeververbinding voor Westerschelde

MIDDELBURG, 24 jan. - Gedeputeerde Staten van Zeeland willen een oeververbinding over de Westerschelde, westelijk van Terneuzen en Ellewoutsdijk.

Het gekozen trace is een compromis: het draagt bij, aldus GS, tot de economisch-maatschappelijke ontwikkeling van de provincie, zonder dat het het milieu en de natuurlijke waarden te veel zou aantasten. Het gekozen trace past echter niet in het budget, zoals dit nu ter tafel ligt. Gedeputeerde De Boe hoopt dat Rijkswaterstaat meer geld voor de Westerschelde oeververbinding beschikbaar stelt. Provinciale Staten buigen zich in februari over de keuze van het trace.