Geen rapport Club van Rome wegens Golfoorlog

PARIJS, 24 JAN. De Club van Rome ziet voorlopig af van de publikatie van een nieuw rapport over de economische, milieu- en bevolkingsproblematiek in de wereld.

Volgens dr. Alexander King, een van de oprichters en oud-voorzitter van de Club, is daartoe besloten omdat het naar zijn mening niet passend is op het ogenblik van de Golfoorlog aandacht vooor andere problemen te vragen. Bovendien vindt King dat het rapport “Wereldrevolutie” dat eind deze maand in veertien talen zou verschijnen, in verband met de oorlog in het Midden-Oosten grondig herschreven moet worden.

De Club van Rome, een in 1968 opgericht gezelschap van 'captains of industry', bankiers en wetenschappers, publiceerde in 1972 haar eerste rapport, 'Grenzen aan de groei' van Dennis Meadows, dat overkwam als een angstaanjagende boodschap. Binnen twee jaar volgde het rapport 'De mensheid op een kruispunt', waarin werd afgerekend met het eerste rapport dat al te alarmerend zou zijn geweest. King meent nu dat in 1972 volstrekt verkeerde voorspellingen waren gedaan over de uitputting van de energiebronnen.

In de 22 jaar van haar bestaan gaf de Club in het totaal dertien toekomstanalyses uit. Vooral het eerste en tweede rapport, als ook dat van de Nederlandse econoom J. Tinbergen over een nieuwe internationale orde (1976), trokken sterk de aandacht. De publikatie die deze maand zou uitkomen, is voor het eerst door voormannen van de Club van Rome (de 81-jarige in Parijs wonende Schot Alexander King, een oud-directeur generaal van de OESO en de Franse secretaris-generaal Bertrand Schneider) geschreven. Vrijwel alle voorgaande publikaties werden opgesteld door door de Club aangetrokken wetenschappers.

Volgens dr. King ziet de toekomst er nog even dreigend uit als twintig jaar geleden, “ook al zijn de 'kleine milieuproblemen' zoals water- en luchtvervuiling, inmiddels grotendeels opgelost”. Bovendien meent King dat de wereld door de aantasting van de ozonlaag en de klimaatsverandering als gevolg van overmatig energieverbruik voor nagenoeg onoplosbare problemen staat. De oplossing van het wereldwijde milieuprobleem is volgens de schrijvers vooral een financieel-economisch vraagstuk. De Club van Rome ziet de grootste bedreigingen van dit ogenblik in de snelle toename van de wereldbevolking en de, al dan niet legale, migratie van grote groepen Noordafrikaanse moslims naar Europa. Verondersteld wordt dat daardoor de westerse civilisatie gevaar loopt.

    • Frits Groeneveld