Frankrijk in trek bij de exporteurs

ROTTERDAM, 24 JAN. Frankrijk heeft Groot-Brittannie verdrongen als derde importeur van Nederlandse goederen. Dat heeft staatssecretaris mr. Y. van Rooy (buitenlandse handel) gisteren bekendgemaakt.

In een toelichting op de recordexport van Nederland in 1990 (geraamd op 238 miljard gulden) schrijft Van Rooy de terugval van het Verenigd Koninkrijk toe aan de daar heersende recessie. De waarde van de Nederlandse export daalde hierdoor met 4, 6 procent, ofwel bijna 1, 2 miljard gulden, zo heeft Economische zaken voorlopig becijferd. In 1989 bleek de Nederlandse export naar Groot-Brittannie nog sterk gegroeid, tot ruim 25 miljard gulden. Dat was 15 procent meer dan de 22 miljard gulden aan goederen die de Britten het jaar daarvoor uit Nederland importeerden.

Overigens hoeft de achteruitgang van de exportwaarde niet te betekenen dat de uitvoer van Nederland naar het Verenigd Koninkrijk ook in volume is teruggelopen. Bij de Nederlands-Britse Kamer van Koophandel in Londen en Den Haag bestaat de indruk dat het volume van de export vorig jaar stabiel is gebleven. Over concrete cijfers beschikt de Kamer niet, “maar zelfs de export van bloemen, wat toch een luxe-artikel is dat bij een recessie gauw wordt getroffen, is nauwelijks teruggelopen”, weet een medewerker.

Duitsland en de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie zijn respectievelijk de eerste en tweede handelspartners van Nederland gebleven. De uitvoer naar (toen nog) de Bondsrepubliek steeg met 8, 6 procent in waarde. De Duitsers namen vorig jaar voor ongeveer 65 miljard gulden aan Nederlandse waar af.

Meer dan driekwart van de Nederlandse uitvoer gaat nog altijd naar andere EG-landen. De groei van de export binnen de EG bedroeg in 1990 4, 7 procent.

Staatssecretaris Van Rooy benadrukt dat over langere termijn bezien het aandeel van kapitaalgoederen in het Nederlandse exportpakket is toegenomen. In 1981 was het aandeel van machines, gereedschappen, transportmiddelen en dergelijke in het totale exportpakket 21, 2 procent, terwijl dat in 1990 was opgelopen tot 25, 7 procent. Vooral de transportmiddelenindustrie droeg bij aan deze groei.

De (totale) export van industriele produkten nam met 14, 7 procent toe, die van machines en voertuigen met 12, 4. Deze laatste sector zag de uitvoer naar Aziatische landen zelfs met 18, 7 procent groeien.