(Ex)aktueel

Dit stukje gaat niet over de opheffing van het blad in de leesportefeuille bij de kapper, waarin meer bloot dan in Kuifje. Dit stukje gaat over wederzijdse zelfbevruchting.

In het algemeen onderwijs leert men veel nuttige dingen, die nooit meer worden gebruikt. Interesses worden gewekt, die nog jaren als loze, dode eindjes in de hersens verankerd blijven. Regelmatig vraagt de tandarts zich af of hij niet beter geoloog of historicus had kunnen worden. Als troost bestaan er populair wetenschappelijke kronieken, zoals de Scientific American of Natuur en Techniek, en wetenschappelijke rubrieken in kranten. Ja inderdaad: de wetenschapsbijlage van NRC Handelsblad (DIT katern dus) voorziet in een psycho-sociale behoefte.

Goede wetenschapsjournalisten, zoals bij deze krant, zijn in staat in weinig woorden op boeiende wijze complexe zaken uit te leggen aan mensen met varierend opleidingsniveau zonder de waarheid veel geweld aan te doen. Dat is wat leraren ook graag zouden kunnen. Is het niet mogelijk van het werk van deze journalisten gebruik te maken? Zo dachten vier natuurkundeleraren enkele jaren terug. Zij begonnen het blad Exaktueel. Naast de verplichte uren, die veel minder opleveren aan salaris en aanzien dan zij elders kunnen verwerven, stoppen deze fanatiekelingen een aanzienlijke hoeveelheid vrije tijd in hun baan.

Het niet commercieel uitgegeven Exaktueel wordt verspreid onder docenten voor gebruik in de klas. Het bevat wetenschappelijke artikelen uit voornamelijk de dagbladpers, aangevuld met toelichting, vragen en opdrachten, want op school lees je niks voor niks. Zo is in Exaktueel 22 Felix Eijgenraams 'Materiele genoegens' over fietsmetertjes afgedrukt, aangevuld met de discussie: “ De schrijver suggereert bij afwijkende bandengrootte de meter te ijken. Kan dat echter wel met een meter die zo onnauwkeurig is?” en de vraag: “ In de zin 'Bij een te groot wiel zal de afgelegde afstand worden onderschat, bij een te klein wiel onderschat' is een drukfout geslopen. Beredeneer hoe de zin wel zou moeten luiden.”

Het succes van Exaktueel heeft geleid tot andere uitgaven. Chemie Aktueel, op dezelfde leest geschoeid, is nummer twee. Het is merkwaardig dat juist dit jongere zusje kort geleden van uitgever 'De Onderwijspers' een prijs kreeg in een wedstrijd voor lesmateriaal. Laten ze de verdiende prijs maar eerlijk delen. Er is een derde: Bio-actua. Wie volgt? Is het niet een goed idee voor geografen, economen en historici?

Ter bevordering van uitbreiding van de wederzijdse zelfbevruchting geef ik hierbij toestemming dit stukje af te drukken in deze tijdschriften. Voor de schrijvers van de wetenschapsbijlage vermeld ik dat een abonnement op deze bladen slechts een tientje per jaar kost. Misschien krijgen zij wel een gratis abonnement als dank. En zij mogen gratis citeren uit (Ex)aktueel.

    • Rob Knoppert