'Europese landbouw wacht ingrijpende wijzigingen'

LUNTEREN, 24 JAN. Het staat vrijwel vast dat de Europese Commissie in Brussel het huidige landbouwbeleid ingrijpend zal wijzigen.

Produktiequota en landbouwprijzen worden drastisch ingekrompen. Kleinere boeren krijgen een toeslag op hun inkomen ter compensatie.

Volgens P. Wijnmaalen, chef van het kabinet van EG-commissaris Andriessen, is de Europese Commissie het onderling eens dat deze maatregelen nodig zijn om een eind te maken aan de voortdurende groei van de landbouwproduktie. Wijnmaalen sprak gisteren in Lunteren op de akkerbouwconferentie van de Christelijke Boeren- en Tuindersbond (CBTB).

De nadere invulling van het nieuwe landbouwbeleid zal nog veel discussie vergen, voorspelt de Brusselse topambtenaar. Volgens Wijnmaalen heeft MacSharry een willekeurige grens getrokken tussen grote en kleine boeren.

De eerste categorie zal fors moeten inleveren ten gunste van de laatste. “Het onderscheid tussen groot en klein is willekeurig en zal grote verdeeldheid zaaien onder de boeren in de EG”, aldus Wijnmaalen. Hij verwacht dat om die reden de Europese Commissie uiteindelijk voor een andere weg kiest om kleinere boeren van inkomenssteun te voorzien.

De voorstellen voor het nieuwe landbouwbeleid zijn afkomstig van EG-commissaris MacSharry. Hij wil de interventieprijs voor graan verlagen met tenminste veertig procent. Akkerbouwers met minder dan dertig hectare krijgen inkomenssteun ter compensatie. Om de zuiveloverschotten in te dammen, moet de de produktie in de EG met 4, 5 procent omlaag. Kleine bedrijven hoeven geen quotum in te leveren, grote bedrijven daarentegen des te meer.

De Europese Commissie vergaderde afgelopen zondag over het plan van MacSharry. Volgens Wijnmaalen zijn de hoofdlijnen van het voorstel aanvaard door de commissie. Over de nadere invulling van het plan bestaat echter nog veel onenigheid, aldus Wijnmaalen.