Campagne statenverkiezing krijgt ingetogen karakter

DEN HAAG, 24 jan. - De campagnes voor de Provinciale Staten-verkiezingen zullen aanmerkelijk soberder en ingetogener zijn door het Golfconflict.

Alle grote partijen hebben besloten de gebruikelijke opsmuk en vertier in de vorm van orkesten, ballonnen, versiering en 'stunts' om de aandacht te trekken, achterwege te laten. De verkiezingen worden gehouden op 6 maart. De campagnes beginnen eind deze week. Geen van de campagneleiders vindt het passend om uitbundige manifestaties te houden als Nederlandse militairen in de Golfregio betrokken zijn bij een oorlog.

Ook inhoudelijk zullen de campagnes worden aangepast. De PvdA zal bij de gewestelijke bijeenkomsten ruimte laten voor discussies over de Golf afhankelijk van de ontwikkelingen in de actualiteit, aldus de woordvoerder van de partij. Bij het CDA neemt men zich vooralsnog voor om een “inhoudelijk regionaal toegespitste” campagne te voeren. Maar ook daar wordt erkend dat het Golfconflict tijdens de publieke bijeenkomsten een rol zal spelen.

Ook Groen Links ziet de plannen om de Provinciale Staten-verkiezingen tot 'groene' verkiezingen uit te roepen enigszins in het water vallen. De partij denkt veel vragen te moeten beantwoorden over het feit dat zij als enige partij een afwijkend standpunt heeft ingenomen tijdens het Golf-debat. VVD-leider Bolkestein liet gistermiddag weten een “geserreerde campagne” te willen voeren, die toch “zo levendig mogelijk” moet zijn en tevens “in alle helderheid” de verschillen tussen de partijen moet belichten.