Bulgarije in de greep van misere

SOFIA, 24 JAN. Premier Dimitar Popov heeft de Bulgaren gewaarschuwd dat in het kader van de overgang van een commando- naar een vrij markteconomie de buikriem nog strakker moet worden aangetrokken dan nu al het geval is.

In een toespraak in het parlement zei Popov dat “impopulaire maatregelen onvermijdelijk zijn”. De Bulgaren hebben het afgelopen jaar een dramatische daling van hun levensstandaard moeten incasseren, maar, zei Popov, de prijzen van consumptiegoederen en het openbaar vervoer zullen tijdens de overgang naar de markteconomie nog eens vijf of zes keer zo hoog worden, terwijl de inkomens zullen worden bevroren.

“De regering heeft te kampen met een zeer slechte erfenis, “ aldus Popov. “Ons programma gaat van start onder moeilijke omstandigheden wegens de tijd die verloren is gegaan.” Daarmee leek Popov indirect de schuld van de misere te leggen bij zijn voorganger Andrej Loekanov, die na de val van Todoir Zjivkov een regering van uitsluitend socialisten (ex-communisten) heeft geleid.

Volgens Popov zal de regering alles doen om de armste groepen in de Bulgaarse samenleving te beschermen, maar wordt de overgang naar de vrije markt “buitengewoon pijnlijk”. De levensstandaard zal met dertig procent dalen en 250.000 tot 300.000 Bulgaren - 19 procent van de beroepsbevolking - zullen in de loop van dit jaar werkloos raken.

De schaarsten en tekorten in Bulgarije zijn nu al dramatisch. Benzine wordt niet meer verkocht en de Bulgaarse wegen zijn leeg, op vrachtwagens met voedseltransporten en buitenlandse auto's na. In Sofia rijdt zelfs de metro niet meer, het binnenlandse vliegverkeer is tot een minimum teruggebracht en in een aantal steden, zoals Plovdiv (de tweede stad van het land) en Vratsa zitten de inwoners in de kou omdat de laatste brandstofreserves zijn uitgeput. De voorraden suiker, spijsolie en groenten zijn nog slechts genoeg voor respectievelijk tien, dertig en vijfenveertig dagen en Bulgarije raakt ook snel door zijn voorraden wasmiddelen en voedsel heen.

Popov kondigde gisteren aan binnen enkele maanden het parlement een reeks hervormingswetten te zullen voorleggen, bedoeld om het economische proces te liberaliseren. Daarvan maken een belastingwet, een privatiseringswet, een wet op het eigendom van grond, een bankwet en een wet ter legalisering van buitenlandse investeringen deel uit. (UPI)