Blunders 2

Na het lezen van 'Klein Woordenboek voor tv-kijkers' van Max Pam op de achterpagina (NRC Handelsblad, 18 januari) vroeg ik mij af of er sprake was van een drukfout bij de uitdrukking Kiss Ass, of dat het gewoon verkeerd verstaan is.

De schrijver bedoelt ongetwijfeld Kick Ass, hetgeen inderdaad als betekenis heeft: 'iemand op zijn donder geven', 'iemand tamelijk hardhandig een lesje leren'. To kick ass and take names is een andere versie.

De uitdrukking Kiss Ass betekent iets geheel anders, namelijk: 'iemand, (met name superieuren), naar de mond praten'. Ik kan mij niet voorstellen dat George Bush dat zal zeggen in referentie tot Saddam Hussein.

Dan is er nog de uitdrukking Kiss My Ass die gewoon 'lik me reet' betekent, onverschilligheid en ook minachting uitdrukt. Dit zal George Bush misschien wel denken maar hij zal het niet zeggen, althans niet in het openbaar.

    • M. A. Th. Slijkerman