Blunders 1

Zelfs in dit tumultueuze tijdsgewricht kun je je nog ergeren aan taalkundige blunders.

In NRC Handelsblad van 22 januari schrijft redacteur Harm van den Berg dat bij de komende landing van Amerikaanse troepen in Koeweit gebruik zal worden gemaakt van 'zeer wendbare hoovercrafts'. Dat dit geen drukfout is, blijkt uit het feit dat het woord hoovercraft nog twee keer wordt herhaald.

Voor alle duidelijkheid: de firma Hoover (van de stofzuiger) is niet de producent van dit amfibievaartuig, dat zijn naam dankt aan het Engelse werkwoord to hover, dat weer verwant is aan het Nederlandse werkwoord 'hoveren': (vrijwel stilstaand) zweven. Dus graag voortaan 'hovercraft' als amfibievaartuig te omslachtig is.

    • J. Granaada