Architectuur- instituut vertraagd

ROTTERDAM, 24 jan. - De totstandkoming van het Nederlandse Architectuurinstituut is met enige maanden vertraagd.

De bouw, die afgelopen najaar had moeten beginnen, gaat nu pas eind april of begin mei van start. De aanbesteding vindt volgende maand plaats. Het ministerie van VROM draagt 12, 5 miljoen bij aan de bouw van het nieuwe instituut; WVC heeft zijn oorspronkelijke bijdrage van tien miljoen verhoogd met nog eens anderhalf miljoen omdat er een aantal kabels en buizen moesten worden verplaatst. Het overheidsbudget bedraagt dus 24 miljoen gulden. Naar verluidt heeft het instituut zelf het budget verhoogd met zes miljoen, dat wil zeggen met een kwart, tot 30 miljoen. Directeur A. Duivestijn wil niet bevestigen of er extra geld is, en zo ja, of het van sponsors afkomstig is.

De vertraging is ontstaan omdat het bestuur vreesde, dat Coenens ontwerp meer zou kosten dan beschikbaar is. Coenen werd gekozen na een prijsvraag, al werd zijn ontwerp algemeen verondersteld duurder te zijn dan het budget van (toen) 24 miljoen. Het heeft architect en opdrachtgever maanden onderhandelen gekost om tot overeenstemming te komen over de werkelijke bouwkosten. Uiteindelijk is daartoe het onafhankelijke bureau BBM ingeschakeld. Ook het bouwmanagement, dat wil zeggen de bewaking van het budget en de tijdsplanning, wordt aan dit bureau toevertrouwd.

Volgens projectarchitect Jurgen Kahl van het bureau van Coenen is er aan het ontwerp niets wezenlijks veranderd. “De afwerking zal waarschijnlijk minder luxe zijn, maar we zijn vooral bezig geweest het ontwerp te verklaren. We moesten de opdrachtgever ervan overtuigen dat het wel degelijk mogelijk is een onorthodox gebouw als dit voor het beschikbare budget te bouwen. We hebben van de constructie hele simpele tekeningen gemaakt en de aanpak en de volgorde van de bouw van begin tot einde aangegeven. Daarmee hebben we in feite een deel van het werk van de aannemer overgenomen. Wanneer het gaat om iets anders dan een standaard kantoorgebouw legt men weinig creativiteit aan de dag.”

Het instituut zou in 1992 worden opgeleverd; volgens de woordvoerder wordt dat nu eind '92 of begin '93. Dan verhuizen ook de archieven, de bibliotheek, de documentatie en de redactie van het tijdschrift Archis naar de nieuwe huisvesting in Rotterdam.