Aandeel KLM in Northwest veilig gesteld

ROTTERDAM, 24 JAN. De KLM hoeft haar belang in de Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Northwest Airlines niet te verminderen.

Dit heeft de Amerikaanse minister van transport, gisteren bekend gemaakt. Skinner maakte verder bekend dat de KLM diensten op Minneapolis mag onderhouden.

De KLM kan nu het aantal vertegenwoordigers in de raad van commissarissen van Northwest uitbreiden van een tot drie leden. Verder kan de KLM door de beslissing van Skinner de zeggensschapsrechten in het aandelenkapitaal van Northwest vergroten van formeel 4, 9 tot 10, 5 procent. De KLM zegt “zeer verheugd” te zijn met de beslissing van minister Skinner. “Onze betrokkenheid bij het beleid van Northwest wordt hiermee vergroot. We kunnen nu eindelijk een strategische invulling aan onze samenwerking met Northwest geven”, aldus de KLM vanmorgen. In dat opzicht wordt de KLM ook geholpen door de landingsrechten op Minneapolis. Die zijn van groot belang omdat de KLM daarmee aansluiting krijgt op het lijnennet van Northwest. Dit heeft de KLM eerder zonder succes via het vliegveld van Detroit willen doen, een ander belangrijk knooppunt in het lijnennet van de Amerikaanse luchtvaartmaatschappij.

De KLM zegt dat de routes van beide maatschappijen elkaar niet overlappen maar juist complementair zijn, waardoor zij nu beide meer volume kunnen boeken.

De KLM stak in 1989 400 miljoen dollar in de moedermaatschappij van Northwest, Wing Holding, waarvan 250 miljoen dollar in de vorm van eenachtergestelde lening. Skinner beschouwde de achtergestelde lening aanvankelijk als aandelenkapitaal met daaraan verbonden zeggenschapsrechten. De KLM en Northwest hebben dit altijd bestreden.

Volgens de Amerikaanse wetgeving mag het totale economische belang van een buitenlandse maatschappij in een Amerikaanse luchtvaartmaatschappij maximaal 49 procent bedragen. De zeggenschapsrechten mogen maximaal 24, 9 procent zijn. Samen met de andere buitenlandse participant in Wing, het Australische Elders IXL, zou de KLM volgens de aanvankelijke mening van minister Skinner die limieten overschrijden. Daarom moest Northwest de achtergestelde lening zo snel mogelijk aflossen. Skinner is nu teruggekomen op zijn eerdere standpunt waardoor de KLM nu ook de zeggenschapsrechten in het aandelenkapitaal van Northwest kan vergroten.

In het aandelenkapitaal behoudt de KLM een economisch belang van twintig procent. De KLM krijgt nu 10, 5 procent van de zeggenschapsrechten. Samen met de zeggenschapsrechten van het Australische Elders - 13, 4 procent -, komen de twee buitenlandse maatschappijen dus uit op het maximaal toegestane belang van 24, 9 procent in North West.

Nu het interpretatiegeschil over de Amerikaanse wetgeving van de baan is, is voor andere buitenlandse maatschappijen ook de weg vrij om meer in Amerikaanse collega's te investeren tot een maximaal economisch belang van 49 procent zonder dat zij meer dan 24, 9 procent van de zeggenschapsrechten in de maatschappij verkrijgen. “Het nieuwe beleid stelt Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen in staat additioneel buitenlandse kapitaal aan te trekken zonder dat de binnenlandse veiligheid in gevaar wordt gebracht”, aldus minister Skinner gisteren.

De Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen hebben dringend behoefte aan extra kapitaal. Luchtvaartdeskundigen zien de beslissing van Skinner in het licht van de malaise in de Amerikaanse luchtvaartindustrie. Hoge brandstofprijzen en grote concurrentie zijn daaraan debet.