Vredesgroepen distantieren zich van demonstratie

ROTTERDAM, 23 jan. - Pax Christi en het Interkelijk Vredesberaad (IKV) zullen niet meedoen aan een anti-oorlogsdemonstratie komende zaterdag in Amsterdam.

Dat hebben beide organisaties gisteren besloten. Volgens J. Kuik, coordinator van het IKV, “doen wij nooit mee aan acties waaraan we niet zelf inhoud kunnen geven”.

De demonstratie van zaterdag is georganiseerd door onder meer het Komite Anti- Golfoorlog (KAGO), Groen Links, Kerk en Vrede, het Humanistisch Vredesberaad en Vrouwen voor Vrede. Het IKV heeft volgens Kuik vooral moeite met “de andere cultuur” van het KAGO. Ze refereert daarbij aan een afgelopen zaterdag gehouden manifestatie in Den Haag, waarbij een kleine groep demonstranten naar de Amerikaanse ambassade trok om daar leuzen te roepen tegen de Amerikaanse aanwezigheid in de Golf. Tijdens een discussiebijeenkomst in de Haagse Kloosterkerk zouden KAGO-aanhangers volgens Kuik toespraken van leden van de joodse gemeenschap, de PvdA en het CDA hebben verstoord. “Het is nu eenmaal niet onze gewoonte om te schreeuwen en mensen niet te laten uitspreken”, aldus Kuik.

Over de leuzes van de demonstratie van aanstaande zaterdag bestaat nog enige onduidelijkheid. Zo zal KAGO-Eindhoven meedoen onder het motto 'Stop de oorlog' en 'No blood for oil'. Van die laatste slogan distantieert het IKV zich. Met het meedragen van spandoeken met de tekst 'Geen Nederlandse betrokkenheid: haal de oorlogsschepen terug', zegt het IKV-bestuur geen moeite te hebben. Daarmee stelt het IKV-bestuur zich lijnrecht tegenover de standpunten van de voormalige IKV-voorzitter B. ter Veer en van de huidige algemeen secretaris M. J. Faber.

Laatstgenoemde liet eerder deze week weten van mening te zijn dat meer diplomatieke initiatieven op zijn plaats waren geweest maar dat nu de oorlog eenmaal is begonnen er geen weg terug meer is. “We zijn geen pacifisten. Saddam is een tiran die zich zo opstelt dat je eigenlijk niet onder geweld uit kunt”, aldus Faber. Tijdens de manifestatie in Den Haag verklaarde hij bovendien “dat de vredesbeweging niet in het vaarwater van het anti-amerikanisme terecht moet komen”. Het verschil van mening tussen het IKV-bestuur en haar algemeen secretaris is volgens coordinator Kuik “een voorbeeld van een van de dilemma's waarin we verzeild zijn geraakt”.

Ook Pax Christi-secretaris J. ter Laak zegt desgevraagd aan twijfels ten prooi te zijn gevallen. “Daarom doen wij ook niet mee aan anti-oorlogsdemonstraties. Wij hebben zelf een manifestatie georganiseerd. Ik kan pas aan een demonstratie meedoen als ik volledig van mijn gelijk ben overtuigd”, aldus Ter Laak. Zeker, hij is een tegenstander van oorlog en hij beschouwt de Amerikaanse interventie als “een heilloze weg”. Door de manier waarop Saddam met krijgsgevangenen omspringt en wegens de raketaanvallen op Tel Aviv is hij er nu echter niet op tegen “Saddam te verdrijven of een korte, hevige oorlog te voeren”. Voorts vindt hij de leuze 'Stop de oorlog' te simpel en pleit hij ervoor de oorlog in het Midden-Oosten in een breder verband aan de kaak te stellen.