Verlies Nedlloyd stijgt tot 125 a 150 miljoen

ROTTERDAM, 23 JAN. Het transportconcern Nedlloyd heeft het afgelopen jaar een netto verlies geleden van 125 tot 150 miljoen gulden.

Nedlloyd wist dat verlies te beperken door onroerend goed en een gastanker te verkopen. Dat leverde in totaal circa 100 miljoen gulden op. Zonder bedrag zou sprake zijn geweest van een verlies van 225 a 250 miljoen gulden.