Topman VN wil beraad over chemische wapens

GENEVE, 23 jan. - De secretaris-generaal van de Verenigde Naties, Javier Perez de Cuellar, heeft opgeroepen tot een ministersconferentie over chemische wapens van de veertig landen die meedoen aan de ontwapeningsconferentie in Geneve.

In een verklaring die bij de heropening van het overleg werd voorgelezen, zei hij: “Naar mijn mening is de tijd gekomen een beslissende impuls te geven aan het werken aan een conventie (over chemische wapens) door een bijeenkomst op ministerieel niveau die gericht moet zijn op de regeling van de laatste relevante kwesties.”

Sinds 1968 proberen de onderhandelaars al te komen tot een verbod op de produktie en het bezit van chemische wapens. Een verbod op het gebruik van chemische wapens dateert al van 1925.

De Egyptische ambassadeur bij de besprekingen in Geneve, Nabil el-Araby, verklaarde dat de logica gebiedt deze kwestie als een uiterst urgente te behandelen. Een Westerse ambassadeur voegde daaraan toe: “Ik hoop dat er in vredesnaam een doorbraak op hoofdzaken wordt bereikt voor het einde van dit jaar.” De Zweedse ambassadeur en voorzitter van de commissie die zich bezighoudt met chemische wapens, Carl-Magnus Hyltenius, zei ervan overtuigd te zijn dat een conventie op een totaal verbod op chemische wapens nu binnen bereik is. Een ministersbijeenkomst voor het einde van dit jaar achtte hij haalbaar. Irak heeft gevraagd of het, net als vorig jaar, als waarnemer tot de conferentie kan worden toegelaten. Een beslissing daarover wordt later genomen. (Reuter, AP)