Stakingen in Albanie afgebroken na beslissing parlement

TIRANA, 23 jan. - In Albanie is gisteren een reeks van stakingen geeindigd, nadat het parlement een nieuwe stakingswet had aangenomen.

De stakingen, in de mijnen, het openbaar vervoer en de haven van Durres, dreigden het openbare leven in Albanie te verlammen.

De nieuwe stakingswet verplicht arbeiders stakingen in het vervolg vijftien dagen tevoren aan te kondigen en machtigt het parlement ze op te schorten als het nationaal belang gevaar loopt. De wet - en daarmee de verplichting een aanzegtermijn in acht te nemen - is onmiddellijk van kracht geworden. Volgens het partijblad Zeri i Popullit zijn daarop de stakingen afgebroken. Zowel de regering als de nieuwe oppositie heeft de afgelopen dagen een beroep op de arbeiders gedaan niet te staken tot de verkiezingen van maart.

De stakingen lijken een reactie op het succes van de mijnwerkers, die de reeks openden en die al snel een loonsverhoging van dertig tot vijftig procent kregen. Bij de inwilliging van de eis van de mijnwerkers waarschuwde de regering dat de staatsfinancien geen grote loonsverhogingen in andere sectoren toelieten; desondanks voelden de arbeiders in het openbaar vervoer en de haven van Durres zich aangemoedigd en legden ze het werk neer.

De nieuwe stakingswet telt elf artikelen; ze legaliseert stakingen als die zijn uitgeroepen voor de verbetering van de “levens- en werkomstandigheden, de veiligheid op de werkplaats, de sociale zekerheid en andere rechten die samenhangen met het werk”. Na de afkoelingsperiode van vijftien dagen mag hooguit een dag worden gestaakt, waarna een nieuwe aanzegtermijn begint die opnieuw vijftien dagen moet duren. Stakingen zijn verboden in tijden van nationale crises, aan de vooravond van verkiezingen en voor zover het het openbaar vervoer betreft op nationale feestdagen.

Een woordvoerder van de oppositie noemde de wet “streng” maar “het beste wat in de huidige situatie mogelijk lijkt.” (Reuter)