Spoedoverleg ministers over dreiging Irak met aanslagen

DEN HAAG, 23 jan. - Minister Dales (binnenlandse zaken) heeft gisteravond in Luxemburg een spoedoverleg bijgewoond van de Europese ministers van binnenlandse zaken en justitie.

Dit heeft een woordvoerder van het ministerie van binnenlandse zaken bekendgemaakt.

Naar alle waarschijnlijkheid vormden de Iraakse dreigementen met terroristische aanslagen de aanleiding voor het overleg van de ministers. De woordvoerder kon niet zeggen of er concrete aanwijzingen zijn voor op handen zijnde terreuracties van Irak in Europa. De bijeenkomst werd belegd op het verzoek van Luxemburg, de huidige voorzitter van de Europese Gemeenschap. De ministers hebben onder meer gesproken over samenwerking tussen de inlichtingendiensten in Europa.

De bijeenkomst van de Europese ministers had plaats in het kader van het zogeheten TREVI-overleg. Dit overleg bestaat sinds 1976 en heeft als hoofddoel het bestrijden van internationaal terrorisme. In dit kader heeft uitwisseling plaats van beschikbare operationele deskundigheid op het gebied van politiele technieken, informatieverzameling en informatie-analyse. Binnen het TREVI worden aan de hand van beschikbare gegevens dreigingsanalyses opgesteld.

De naam TREVI komt voort uit het feit dat de eerste bijeenkomst in Rome werd gehouden en uit het feit dat een der voornaamste initiatiefnemers de Nederlandse directeur-generaal politie Fonteyn was. Tegenwoordig wordt TREVI beschouwd als een afkorting van Terrorisme, Radicalisme et Violence Internationale. In 1986 werd besloten in principe elk half jaar een ministersconferentie te houden. In geval van een crisis kan echter op korte termijn een ministersconferentie bijeengeroepen worden.