Raad van Kerken blijft loyaal met PLO

AMSTERDAM, 23 jan. - De Raad van Kerken houdt vast aan zijn politiek van 'dubbele loyaliteit' met Israel en met de Palestijnen.

“We kunnen niet overzien waar de PLO precies staat, het is allemaal vreselijk onduidelijk. De Raad blijft op het standpunt staan dat het recht op een eigen huis niet alleen voor Israel geldt maar ook voor de Palestijnen, “ aldus ds. W. R. van der Zee, secretaris van de Raad van Kerken.

Gisteren verklaarde de Hervormde synodevoorzitter, ds. B. Wallet, dat de Raad van Kerken zijn 'dubbele loyaliteit' zou moeten heroverwegen gezien de houding van de PLO. Begin deze maand zwoor PLO-leider Yasser Arafat op een Palestijnse bijeenkomst in de Iraakse hoofdstad Bagdad dat de PLO de kant van Irak zou kiezen in een oorlog tegen de anti-Iraakse coalitie in het Golfgebied.

“Het is duidelijk dat een politiek van 'dubbele loyaliteit' niet werkt, zeker nu niet. Maar afgezien van de huidige situatie kun je niet tegelijk loyaal zijn met twee partijen die elkaar uitsluiten, “ aldus Wallet.

De secretaris van de Gereformeerde Bond in de Nederlandse Hervormde Kerk, J. van der Graaf heeft in een brief aan het synodebestuur de opstelling van de Raad van Kerken veroordeeld. “De Raad blijkt de Golfcrisis niet los te zien van de Palestijnse kwestie en weigert iets terug te nemen van wat in het verleden is gezegd ten aanzien van de PLO ondanks het feit dat de PLO op niet misverstane wijze gemene zaak maakt met Saddam Hussein, “ aldus Van der Graaf.

Hij vraagt zich voorts af wanneer de Hervormde Kerk de solidariteit verbreekt “met die organen die stem geven aan de kerken, ook naar de joodse gemeenschap toe, terwijl ze de kerken in feite niet echt vertegenwoordigen.”

Volgens Wallet is regelmatig sprake van druk uit de achterban om de banden met de Raad van Kerken te verbreken. Hij vindt echter de Raad een “zo uniek” insituut dat van een breuk geen sprake kan zijn. “Het zou mij wel een lief ding zijn wanneer de Raad zich wat minder expliciet uitlaat over politieke kwesties. Zeker voor wat betreft de situatie in het Midden-Oosten zou de Raad een oordeel moeten opschorten, “ aldus Wallet.

Vorig jaar mei maakte Wallet al bezwaar tegen een verklaring van de Raad van Kerken waarin de regering werd gevraagd de PLO te erkennen als de enige organisatie die in staat is voor de Palestijnen te onderhandelen over een vredesregeling in het Midden-Oosten.

In november 1989 werd de Raad van Kerken van verschillende kanten gekritiseerd omdat zijn voorzitter, D. C. Mulder, als spreker optrad bij een door de PLO georganiseerde bijeenkomst. Mulder verweerde zich tegen de kritiek door er op te wijzen dat hij niet namens de Raad sprak.

De directeur van het Centrum voor informatie en documentatie Israel (CIDI), R. Naftaniel, zegt desgevraagd dat het CIDI al geruime tijd aanstoot neemt aan de houding van de Raad van Kerken jegens de PLO. “De verhouding tussen de Raad en de joodse gemeenschap is verstoord. Wat ons betreft hoeft de Raad haar solidariteit met de Palestijnen niet op te geven, maar hij moet wel stoppen met de pleibezorger van de PLO in Nederland te zijn.”