Onderminister Israel: we zullen terugslaan; Iraakse Scud-raket treft Tel Aviv weer

TEL AVIV, 23 jan. - Bij een Iraakse raketinslag in een dichtbebouwde woonwijk in Tel Aviv zijn gisteravond om half negen plaatselijke tijd 96 mensen gewond, van wie enkelen zwaar.

Drie bejaarden die in de nabijheid van de inslag woonden, stierven aan een hartverlamming. Naar de uitspraken van enkele ministers en regeringswoordvoerders te oordelen heeft de Iraakse aanval het moment van een Israelische tegenaanval op Irak naderbij gebracht.

[De Amerikaanse president Bush heeft de jongste Iraakse aanval veroordeeld als een “brute terreurdaad”. De Iraakse ambassadeur bij de Verenigde Naties, Al-Anbari, zei dat de aanvallen ten doel hebben Israel te doen inzien wat de consequenties van oorlog zijn.]

De Iraakse Scud-raket richtte in een straal van enkele honderden meters een grote ravage aan. Een deel van een twee verdiepingen hoog appartementsgebouw waar de raket insloeg is van de aardbodem weggevaagd. Door de geweldige luchtdruk werden muren en ramen uit huizen geslagen. Veel gebouwen liepen onherstelbare schade op.

De derde geslaagde Iraakse raketbeschieting op Tel Aviv kwam extra hard aan omdat veel Israeliers erop vertrouwden dat de op verschillende plaatsen bij Tel Aviv in stelling gebrachte Patriot-antiraketraketten de Iraakse raketdreiging zouden kunnen neutraliseren. Volgens de legerwoordvoerder werden er twee Patriot-raketten op de inkomende Iraakse raket afgeschoten. Om nog onopgehelderde redenen misten zij hun doel. De Patriot-raketten hebben wel veel resultaat geboekt tegen op Saoedische doelen afgeschoten Scud-raketten.

Premier Yitzhak Shamir beraadt zich over een tegenactie met zijn naaste ministers. Hij onderhoudt intensieve contacten met de Amerikaanse onderminister van buitenlandse zaken Lawrence Eagleburger, die zich in Israel bevindt.

“We zullen terugslaan”, zei vanmorgen de Israelische onderminister van buitenlandse zaken Binjamin Netanyahu tijdens een parlementsdebat. Minister van financien, Yitzhak Modai, zei dat Israel niet met de Iraakse raketdreiging kan leven en “dit gevaar moet opheffen”. Eliyahu Ben Elissar, de Likud-voorzitter van de parlementscommissie van buitenlandse zaken, betoogde dat Israel op het daartoe geeigende moment de “oorlogsmisdadiger Saddam Hussein” de rekening voor zijn misdaden zal presenteren.

Pag. 5: .

De socialistische partijleider Shimon Peres legde tijdens het parlementsdebat over de Iraakse raketaanvallen de nadruk op Israels recht op zelfverdediging maar wees de Knesset erop dat rekening moet worden gehouden met de bijzondere samenstelling van de coalitie die in oorlog is met Irak. Volgens Peres moet deze coalitie Israels recht op zelfverdediging erkennen en Israel ook de middelen verschaffen dat recht uit te oefenen. Hij brak een lans voor een koelbloedige Israelische opstelling en waarschuwde voor een openbare discussie van wat Israel wel en niet kan doen.

De socialistische ex-minister van defensie en ex-opperbevelhebber Yitzhak Rabin twijfelde in een radiovraaggesprek aan de wijsheid van een tegenactie, hoe zwaar de klap gisteravond ook is aangekomen. Hij liet doorschemeren niet precies te weten wat Israel onder de gegeven omstandigheden kan doen tegen de Iraakse raketdreiging, waartegen ook de Amerikaanse luchtmacht nog geen effectief antwoord heeft gevonden.

Militaire commentatoren wijzen er voortdurend op dat volledige militaire coordinatie tussen Israel en de Amerikaans-Arabische (Egypte, Syrie, Saoedi-Arabie) coalitie een absolute voorwaarde is voor een Israelische luchtactie. Zolang de VS Israel bepaalde identificatiecodes van boven Irak operende vliegtuigen onthouden, zouden aanvallende Israelische vliegtuigen boven Irak door de geallieerde vliegers als vijandelijke vliegtuigen kunnen worden geidentificeerd. Onder die omstandigheden zijn Israels handen in feite gebonden en wordt Israel gedwongen de Iraakse raketaanvallen tegen wil en dank te incasseren. Dit geldt echter niet voor Israelische raketaanvallen op Irak.

    • Salomon Bouman