Moslims Suriname: protest tegen oorlog

PARAMARIBO, 23 jan. - De Surinaamse Moslim Associatie (SMA), een van de drie grote moslimgemeenten in Suriname, heeft gisteren een verzoek gericht aan president Kraag om bij de Amerikaanse regering krachtig te protesteren tegen de bombardementen op Irak.

Het verzoek spreekt van “genocide” op de Iraakse bevolking. De SMA wil ook dat bij Irak wordt geprotesteerd tegen de bezetting van Koeweit en wordt gevraagd dat de Iraakse troepen onmiddellijk worden teruggetrokken. De SMA wil verder dat de president een beroep doet op de Verenigde Naties en op de organisatie van niet-gebonden landen om zich in te zetten voor een onmiddellijk staakt-het-vuren. Volgens de SMA zijn de Verenigde Staten de oorlog begonnen om hun nieuwe generatie technologische wapens uit te proberen.