Met Aids geinfecteerde patient eist 2 ton voorschot op vergoeding AMC

AMSTERDAM, 23 jan. - Een 59-jarige man die in het najaar van 1989 in het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam per abuis werd geinfecteerd met het Aidsvirus (HIV), wil van het ziekenhuis 200.000 gulden als voorschot op een schadevergoeding van een half tot een miljoen gulden.

Dat heeft de raadsman van de patient, mr. C. Madern, vanmiddag in een kort geding voor de president van de Amsterdamse rechtbank geeist. Nationale Nederlanden, de verzekeringsmaatschappij van het AMC, keerde in juni anderhalve ton uit, maar met dat bedrag neemt de man geen genoegen.

De vergissing werd begaan door een specialist in opleiding nadat de man was geopereerd aan een verstopping van bloedvaten bij de darm. Na een geslaagde operatie werd hij voor diagnose naar de afdeling nucleaire geneeskunde gereden waar de assistent juist bloed had afgenomen van een Aidspatient. Bij vergissing spoot hij het bloed in bij de toen 58-jarige man.

De affaire kwam pas in mei aan het licht toen specialisten van het AMC de blunder aangrepen om te publiceren over de werking van het Aidsremmende middel zidovudine in het artsenblad New England Journal of Medicine. Aidsspecialisten dienden de stof binnen een kwartier na de ontdekking van de fout toe. Hoewel uit eerdere proeven met dieren was gebleken dat een snelle toediening van de stof na infectie voldoende bescherming bood tegen de verdere verspreiding van het virus bleek in dit geval dat niet voldoende bescherming te bereiken viel.

In eerste instantie reageerde de patient laconiek door te zeggen dat in elk bedrijf fouten worden gemaakt. Hij heeft ook geen formele klacht bij het Medisch Tuchtcollege of het openbaar ministerie ingediend. Justitie heeft nadien wel een onderzoek ingesteld, maar de uitslag daarvan is nog niet openbaar gemaakt.

Wel heeft hij een schadevergoeding van het ziekenhuis geeist. De uiteindelijke hoogte van dat bedrag wordt door beide partijen betwist in een zogenoemde bodemprocedure, die lang kan duren. Om die reden heeft Madern nu een kort geding aangespannen. De gezondheidstoestand van de gedupeerde is inmiddels sterk verslechterd.