Mens en Bedrijf

Ir. J. M. H. van Engelshoven (60), managing director van de Koninklijke-Shell Groep zal per 15 februari toetreden tot de raad van commissarissen van Delta Lloyd.

Hij is tevens directielid van de Koninklijke Nederlandsche Petroleum Maatschappij, voorzitter van de raad van beheer van Billiton International Metals en commissaris van Shell Nederland.