Mens en Bedrijf

Mr. drs. J. C. M. van Sonderen (35) en mr. P. H. Vos (31) zijn toegetreden tot de maatschap Wallast, adviseurs voor het bedrijfsleven.

De maatschap maakt samen met de maatschap Wallast en Stam, registeraccountants, deel uit van de Wallast-Groep, die diensten verleent op het gebied van accountancy, belastingzaken en op bedrijfseconomisch en organisatorisch terrein. Bij de Wallast-Groep, die over vijf vestigingen in Nederland beschikt, werken 170 mensen.