Mens en Bedrijf

Mr. drs. D. J. Bruinsma (40), thesaurier-generaal bij het ministerie van financien, wordt vice-voorzitter van de raad van bestuur van de Nederlandsche Credietverzekering Maatschappij nv in Amsterdam.

De NCM verzekert betalingsrisico's die Nederlandse bedrijven lopen op hun binnen- en buitenlandse afnemers. In 1990 verzekerde de NCM transacties voor een totaal van 89, 8 miljard gulden. Bruinsma trad, na zijn universitaire studie (wiskunde en rechten), in 1976 in dienst bij Financien en was daar in diverse functies werkzaam bij het directoraal-generaal van de rijksbegroting. In 1986 volgde zijn benoeming tot thesaurier-generaal. In die functie was hij al lid van de raad van commissarissen van de Nederlandsche Credietverzekering Maatschappij. Ook is hij uit hoofde van zijn huidige functie commissaris van de Nationale Investeringsbank en van Fokker. Daarnaast is hij lid van het presidium van de Centraal economische commissie, de Centrale commissie voor de statistiek en plaatsvervangend lid van de Bankraad.