Meerderheid Eerste Kamer tegen milieuheffing brandstof

DEN HAAG, 23 JAN. Een meerderheid in de Eerste Kamer, bestaande uit de fracties van CDA en VVD, verzet zich tegen het regeringsvoorstel om de milieuheffingen op brandstoffen te verhogen.

Het kabinet wil 122, 9 miljoen gulden halen uit deze hogere heffingen om extra geld naar verbetering van het openbaar vervoer te sluizen. Nadat de Tweede Kamer eerder een verhoging van de benzine-accijns voor dat doel had afgewezenomdat de brandstofprijzen door de Golfcrisis sterk waren opgelopen, kwam de regering met een wetsvoorstel tot verhoging van de milieuheffingen. Voor benzine bedraagt de verhoging ruim twee cent per liter. Maar dat bedrag wordt hoger naarmate de wet later in het jaar van kracht zou worden. Ook voor alle andere brandstoffen, inclusief LPG, gaan de heffingen navenant omhoog. Eind vorig jaar weigerde de Senaat het wetsvoorstel op de valreep te behandelen, waardoor de ingangsdatum al is opgeschoven.

Het CDA, de grootste fractie in de Eerste Kamer, tevens de grootste regeringsfractie, is het eens met de kritiek van de oppositie dat de regering ten onrechte een milieuheffing gebruikt voor andere uitgaven dan bescherming van het milieu. Deze heffingen hebben het karakter van een belasting die thuishoren in het overzicht van de rijksbelastingen, schrijft de CDA-fractie in het schriftelijk commentaar op de voorstellen. De VVD vindt dat de extra heffing nu een accijns dreigt te worden waarbij het beginsel 'de vervuiler betaalt' met voeten wordt getreden. Beide fracties kritiseren ook de haast waarmee de wetgeving wordt doorgevoerd.