Kamer bereid tot grotere rol in oorlog

DEN HAAG, 23 jan. - De Tweede Kamer is bereid de militaire inzet van Nederland in de Golfoorlog te vergroten.

De Kamercommissies voor buitenlandse zaken en defensie hebben gisteravond een duidelijk signaal in die richting aan het kabinet gegeven.

“Als functioneel kan worden bijgedragen aan een concreet gebleken behoefte van partners, dan zullen wij daar serieus op ingaan”, verwoordde de PvdA'er Melkert de mening van de Kamerfracties, met uitzondering van Groen Links. Voor de PvdA zijn de grenzen aan de Nederlandse bijdrage nog niet bereikt, zei hij. Inmiddels heeft het kabinet besloten een medisch team van 29 militairen naar Saoedi-Arabie te sturen om dienst te doen in een Brits veldhospitaal.

De Kamerfracties lieten er geen enkele twijfel over bestaan dat Turkije op Nederlandse bijstand kan rekenen indien het door Irak wordt aangevallen. In tegenstelling tot Bonn zijn de Nederlandse politici van mening dat artikel 5 van het NAVO-verdrag, waarin staat dat een aanval op een als een aanval op alle wordt beschouwd, onverkort in werking treedt als Irak Turkije aanvalt.

Ook het informele aanbod dat Van den Broek aan Israel deed om Nederlandse Patriot-stellingen met bemanning beschikbaar te stellen, werd achteraf goedgekeurd. Groen Links was tegen.

Pag. 3: Den Haag vastberaden

Pag. 11: Hoofdartikel