Invoering nieuwe regels voor verkeer per 1 november

DEN HAAG, 23 jan. - Per 1 november van dit jaar wordt in Nederland een aantal nieuwe verkeersregels ingevoerd. Dan wordt het nieuwe Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV) van kracht.

Dat zou oorspronkelijk al op 1 maart van het vorig jaar gebeuren, maar toen bleken politie en justitie meer tijd nodig te hebben om zich op de nieuwe situatie voor te bereiden.

In de Tweede Kamer ontmoette minister Maij-Weggen (verkeer) gisteren geen noemenswaardig verzet tegen haar voorstellen, die de afgelopen jaren enkele malen zijn gewijzigd. Zo is lange tijd overwogen voetgangers toe te staan bij oversteekplaatsen door rood licht te lopen. Dat gaat niet door; wel wordt op veel oversteekplaatsen een geel knipperlicht ingesteld, waarbij de voetganger zelf moet beoordelen of hij kan oversteken. Op gevaarlijke punten blijven rood en groen gehandhaafd, met dezelfde bepalingen als nu.

Fietsers mogen straks op de meeste plaatsen rechtsaf door rood rijden. Voorwaarde is dat dit door middel van een bord is aangegeven. Een andere wijziging is dat in principe verkeer op rotondes straks voorrang krijgt, zij het niet - zoals in andere landen - als algemene regel. De voorrangsregel geldt alleen als hij door borden duidelijk is gemaakt.

Maij-Weggen voelt er nog niet voor om de regel dat ook langzaam verkeer van rechts voorrang heeft in te voeren. In een aantal landen bestaat deze regel wel. De minister vindt de risico's voor de verkeersveiligheid te groot, ook al omdat Nederland relatief meer fietsers telt dan andere landen. Wel zal op op meer plaatsen voorrang voor langzaam verkeer van rechts door middel van borden worden aangegeven.

Het is nog niet duidelijk of voor auto's de verplichting wordt ingevoerd overdag licht te voeren. De minister wacht eerst de resultaten af van een Europees onderzoek.

De invoering van het nieuwe RVV betekent ook dat een groot aantal verkeersborden door een modernere versie wordt vervangen.