Gorbatsjov vreest dat oorlog tegen Irak uit de hand loopt

MOSKOU, 23 jan. - De oorlog in de Golf dreigt volgens president Michail Gorbatsjov van de Sovjet-Unie te escaleren.

“Het gevaar dreigt dat de ontwikkelingen aan onze controle ontsnappen”, aldus Gorbatsjov gisteravond op een inderhaast belegde persconferentie.

Gorbatsjov nam op deze bijeenkomst geen ander standpunt in dan hij tot nu toe steeds heeft gedaan. Hij herhaalde dat de Sovjet-Unie de oorlog niet heeft gewild, maar dat ook de resoluties van de Veiligheidsraad over herstel van de onafhankelijkheid van Koeweit met “politieke middelen” uitgevoerd dienen te worden. “Wij werken samen met de leiders van de Verenigde Staten en de andere landen van de Veiligheidsraad alsmede met de leiders van de Europese en Aziatische landen en de Arabische staten. Iedereen moet alles doen om de gebeurtenissen onder controle te houden”, zei de Sovjet-president.

Ondanks diens verzekering dat de buitenlandse politiek van de Sovjet-Unie niet zal veranderen, begint er in het land toch enige discussie los te komen over de positie die het zou moeten innemen. Met name vertegenwoordigers van de zogenaamde 'Sojoez-fractie', voor wie behoud van de Unie een eerste prioriteit is en die grotendeels bestaat uit orthodoxe communisten, blijven zich roeren. Vorige maand keerden zij zich al fel tegen de eensgezindheid met de Verenigde Staten die ex-minister van buitenlandse zaken Edoeard Sjevardnadze aan de dag legde.

Een van haar leden in de Opperste Sovjet, kolonel Nikolaj Petroesjenko, kritiseerde gisteren opnieuw het buitenlandse beleid van de leiding. “De Verenigde Staten zullen proberen hun eigen koek te krijgen en die nog opeten ook, terwijl de Sovjet-Unie haar vrienden en bondgenoten in het Midden-Oosten aan het verliezen is”, aldus Petroesjenko op een bijeenkomst voor kiezers in Kazachstan, een van de centraal-Aziatische republieken van de Unie, waar veel moslims wonen. “De ontwikkelingen in de Golf zijn het zoveelste bewijs voor de kortzichtigheid en de blunders in de buitenlandse politiek van de Sovjet-Unie”, voegde de kolonel eraan toe.

India, Joegoslavie en andere niet-gebonden landen zijn van plan een eigen voorstel in te dienen voor een beeindiging van de Golfoorlog op basis van de resoluties van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties. Dat heeft de Indiase minister van buitenlandse zaken Shukla gisteren in Belgrado gezegd na afloop van overleg met zijn Joegoslavische collega Budimir Loncar. Hij zei dat er nog geen uitgewerkt plan was, maar dat er nader overleg zou volgen met andere niet-gebonden landen, waaronder Algerije, Jordanie en Zimbabwe.

De Pakistaanse premier Nawaz Sharif, die een bezoek brengt aan Teheran, en de Iraanse president Rafsanjani hebben een oproep gedaan om de Golfoorlog onmiddellijk te beeindigen, aangezien die Israel in de kaart speelt. Dat heeft het Iraanse persbureau IRNA gemeld.

Er zijn geen aanwijzingen dat de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties op korte termijn weer bijeen zal komen om over het conflict te spreken, al hebben vijf Noordafrikaanse landen daar inmiddels om gevraagd. De grote mogendheden voelen niet voor het beraad. (Reuter, AP)