EG zeer verdeeld over nieuw landbouwbeleid

BRUSSEL, 23 JAN. De ministers van landbouw van de Europese Gemeenschap hebben de discussie over een ingrijpende hervorming van de gemeenschappelijke landbouwpolitiek van de EG twee weken uitgesteld.

Dat was nodig omdat de Ierse landbouwcommissaris Ray MacSharry wegens familie-omstandigheden gisteren plotseling werd weggeroepen uit het debat.

Tevoren had de Ier nog wel de gelegenheid gehad een schets te geven van wat de Nederlandse minister van landbouw, Piet Bukman, na afloop karakteriseerde als een “rigoueuze herziening” van de EG-landbouwpolitiek. Daaruit bleek dat de EG steeds verder in de begrotingsproblemen raakt als gevolg van de kosten die ze kwijt is voor de financiering van de groeiende overschotten aan boter, magere melkpoeder en rundvlees.

De filosofie van MacSharry is gebaseerd op de overweging dat de steunverlening door de EG niet zozeer gebonden moet zijn aan produkten, maar meer aan de producenten. Dat zou dan betekenen dat de boeren die efficient produceren, meestal de grote bedrijven, “zichzelf maar moeten redden”, en dat de kleinere op meer steun kunnen rekenen. De plannen van MacSharry zouden tot gevolg kunnen hebben dat de gegarandeerde prijzen aanzienlijk zullen dalen: gesproken wordt over een daling van de graanprijs met 40 procent en van boter met 15 procent.

De ideeen van de landbouwcommissaris zijn echter nog niet omgezet in een voorstel van de gehele Europese Commissie. Afgelopen zondag heeft de Commissie een speciaal aan het onderwerp gewijd 'seminar' gehouden, waar ernstige verdeeldheid bleek. De bedoeling is dat de Commissie de komende weken tot overeenstemming komt. Bukman zei te hopen dat bij de vergadering van 4 februari een Commissie-voorstel op tafel ligt. Bukman zag niet zo snel een alternatief voor de plannen van MacSharry, maar meende dat wanneer er een differentiatie naar bedrijfsgrootte wordt ingevoerd het Gemeenschappelijke markt- en prijsbeleid van de EG verloren zou gaan. “Je mag de markt niet verstoren door oneigenlijke maatregelen”, zo meende de Nederlandse minister.

Ook de Duitse minister van landbouw, Ignaz Kiechle, zei gisteren veel vragen te hebben bij de ideeen van MacSharry. Hij kon zich wel verenigen met het voorstel de kleine boeren te subsidieren, maar dan mocht men de groteren niet “in de kou laten staan”. Kiechle vroeg zich met name af waar het naar toe zou gaan met de grote landbouwbedrijven in de voormalige DDR: die kon men niet “laten stikken”.

    • Frits Schaling