Den Bosch mag uitbreiden in Vught, niet in Rosmalen

DEN BOSCH, 23 jan. - Den Bosch krijgt slechts gedeeltelijk zijn zin bij de verlangde uitbreiding van zijn grondgebied in de omliggende gemeenten.

Gisteren heeft het provinciaal bestuur van Noord-Brabant besloten dat Rosmalen wel en Vught niet bij de Brabantse hoofdstad moet worden gevoegd.

Vooral de Bossche burgemeester mr. D. Burgers had graag beide gemeenten gehad. Als compensatie, zo stellen GS voor, krijgt Den Bosch er delen bij van de gemeenten Den Dungen, Sint-Michielsgestel en Vlijmen. Daarmee kan de stad met nu 92.000 inwoners uitgroeien tot een stad van 120.000 inwoners.

Burgemeester R. Pans van Rosmalen heeft gezegd zich met alle middelen tegen de annexatie te zullen verzetten. Provinciale Staten, waarvan een meerderheid zich uitsprak tegen de annexaties door Den Bosch, zullen pas na de statenverkiezingen van maart besluiten over de gemeentelijke herindeling in de Bossche regio.

Het provinciaal bestuur is met het besluit maar gedeeltelijk tegemoet gekomen aan een voorstel van de commissie-Schampers (genoemd naar de oud-burgemeester van Uden) om zowel Vught als Rosmalen aan Den Bosch toe te voegen. Het college van B en W van Den Bosch zegt dat te betreuren. De burgemeester van Vught mr. G. de Graaf zei uitermate tevreden te zijn met het besluit van GS. Volgens gedeputeerde D. Sonneveld zou Rosmalen, dat in het herindelingsplan al stukken van zijn grondgebied aan omliggende gemeenten moet afstaan, grote moeite krijgen om financieel het hoofd boven water te houden.