Belgie regelt zaak-Khaled met fluwelen handschoenen

BRUSSEL, 23 jan. - Belgie is gisteren weer aan een kabinetscrisis ontsnapt.

Dit keer ging het eens niet over abortus, Voeren of Zaire, maar over de zaak-Walid Khaled. Dat is de Palestijn, rechterhand van de terrorist Abu Nidal, die vorige week werd aangetroffen op de Grote Markt in Brussel.

Walid Khaled bleek legaal in Belgie te verblijven, voorzien van een toeristenvisum, verstrekt door de Belgische zaakgelastigde in Beiroet. Op de hoogte gebracht van het verblijf van de Palestijn, zorgde premier Martens ervoor dat Khaled snel op een vliegtuig naar Zurich werd gezet.

Minister van buitenlandse zaken Mark Eyskens verklaarde de aanwezigheid van Walid Khaled met de uitleg dat hem een visum moeilijk geweigerd had kunnen worden wegens zijn bemoeienis met de vrijlating van de 'Silco-gijzelaars', de vier leden van de familie Houtekins-Kets die drie jaar zijn vastgehouden door de groep van Abu Nidal. Bovendien moest Walid Khaled in Brussel zijn voor een 'debriefing' door zijn Belgische gesprekspartner, de diplomaat Jan Hollants van Loocke, tot deze week directeur politieke zaken van het ministerie van buitenlandse zaken. Maandag werd Hollants-van Loocke, evenals Eyskens' kabinetschef Alex Reyn, op eigen verzoek ontheven van zijn functie wegens de zaak-Walid Khaled. De twee blijven echter gewoon in dienst bij hun ministerie.

Gisteren heeft het ministerscomite voor de veiligheid de hele dag vergaderd over de vraag of ook Eyskens consequenties uit de affaire zou moeten trekken. Als minister is hij immers verantwoordelijk voor wat premier Martens zondag de “beoordelingsfouten” van zijn ondergeschikten noemde. Maar ondanks de harde woorden van minister van binnenlandse zaken Louis Tobback - “er gebeuren in dit land dingen die grenzen aan de waanzin” - wordt de zaak, zoals gebruik in Belgie, “met fluwelen handschoenen geregeld”. Immers, het ontslag van Eyskens zou in deze moeilijke tijden “geenszins aangewezen” zijn.

Verwacht kan dan ook worden dat het Kamerdebat dat morgen aan de zaak wordt gewijd geen gevolgen zal hebben voor Eyskens. Intussen gonst het in de Belgische pers van de speculaties over de vraag wat Walid Khaled hier eigenlijk kwam doen. Kwam hij geld innen dat hem was beloofd voor de vrijlating van de Silco-gijzelaars? Kwam hij Palestijnse projekten bespreken waaraan Belgie zijn steun heeft toegezegd? Of was hij alleen maar in Brussel om passende doelwitten uit te zoeken voor Palestijnse terreuracties?

    • Frits Schaling