Akkoord bezuiniging kunstwereld A'dam

AMSTERDAM, 23 jan. - B en W van Amsterdam en een delegatie van een aantal Amsterdamse kunstinstellingen hebben gisteren overeenstemming bereikt over de bezuinigingen op de cultuurbegroting.

Zij stellen voor de zogenaamde vrije kredieten in de begroting van 1991 en 1992 geheel te ontzien.

Wethouder M. Baak (cultuur) werd vorige week woensdag door de raadscommissie cultuur teruggestuurd voor overleg met de kunstinstellingen over een notitie waarin zij voorstelde tenminste 820.000 gulden weg te halen bij de vrije kredieten, het jaarlijks budget van vijf miljoen gulden dat is bestemd voor het realiseren van kleinere en incidentele produkties.

De komende dagen zullen vertegenwoordigers van het gemeentebestuur en de Amsterdamse kunstinstellingen het akkoord bespreken en waar nodig nader uitwerken. Naar verwachting worden de definitieve voorstellen eind deze week bekendgemaakt. Het college van B en W zal deze aan de gemeenteraad voorleggen tijdens de begrotingsbehandeling volgende week.

De notitie van Baak was bedoeld om een oplossing te vinden voor niet-gerealiseerde bezuinigingen van 673.000 gulden op de uitgaven van het Amsterdams Uit Buro (AUB). Daarbij inbegrepen is een post van 150.000 gulden door de invoering van een centrale kassa voor de Leidsepleintheaters. Verder wilde Baak 147.000 gulden van het geld voor de vrije kredieten besteden voor de huur van het gebouw Felix Meritis.

De Amsterdamse Kunstraad weesr er in een protestbrief aan de raadsleden op, dat nu al slechts 15 tot 40 procent van de subsidieverzoeken kan worden gehonoreerd. Ook een bundeling van zogenoemde 'Vrije Initiatieven' had felle kritiek op haar voornemen.

Tijdens het overleg over de bezuinigingen werden de kunstinstellingen vertegenwoordigd door onder anderen F. Rottenberg (voorzitter Felix Meritis Foundation), M. Sanders (Overleg Grote Podia), H. Doeleman (voorzitter Amsterdamse Kunstraad) en A. van Schendel (Amsterdams Uit Buro).