Winst IHC Caland 60 procent omhoog

Offshore- en baggerbedrijf IHC Caland in Schiedam verwacht over 1990 een nettoresultaat uit gewone bedrijfsuitoefening van 27 miljoen gulden (1989: 17 miljoen) ofwel 4, 70 gulden per aandeel.

De winststijging met zestig procent wordt niet geflatteerd door boekwinsten op de verkoop van activa, aldus het baggerbedrijf.

Gezien de omvang en de kwaliteit van de orderportefeuille is IHC voorzichtig optimistisch voor 1991. De orderportefeuille van IHC Caland bedroeg eind vorig jaar 499 miljoen gulden. Het baggerbedrijf voorspelt een totale winst die niet lager is dan de totale verwachte winst van 33 miljoen gulden over 1990.

De winststijging over 1990 is mede te danken aan een buitengewone bate van zes miljoen gulden.

IHC verwacht niet dat de Golf-crisis belangrijke gevolgen zal opleveren voor de bouw van baggermaterieel en daardoor voor de te verwachten winst van het concern in 1991. Het baggerbedrijf maakt op 8 april de jaarcijfers bekend.