Voorstel India wapenstilstand in de Golf

NEW DELHI, 22 jan. - India heeft het initiatief genomen de Beweging van Niet-gebonden Landen achter een onmiddellijk staakt-het-vuren in de Golfoorlog te krijgen.

De ministers van buitenlandse zaken van vier niet-gebonden landen, Algerije, India, Venezuela en Joegoslavie, vergaderen vandaag in Belgrado. India heeft kritiek op het gebrek aan initiatief van Joegoslavie, dat op het ogenblik voorzitter is van de organisatie.

Naar verwachting zal de Indiase minister van buitenlandse zaken, V. C. Shukla, met een voorstel komen dat voorziet in een onmiddellijk staakt-het-vuren, gekoppeld aan gelijktijdige terugtrekking van de Iraakse strijdkrachten uit Koeweit. Dit zou worden gevolgd door de komst van een vredeskorps van de Verenigde Naties en, als de terugtrekking van de Irakezen eenmaal is voltooid, het bijeenroepen van een vredesconferentie die zich ook zou richten op de Palestijnse kwestie.

India hoopt dat dit voorstel de steun zal krijgen van een aantal andere niet-gebonden landen en dan kan worden aangeboden aan de partijen in het conflict. Het voorstel komt van de voormalige premier Rajiv Gandhi. Gandhi schreef een brief aan de premier waarin hij zeer kritisch was over het gebrek aan initiatief van de regering in een conflict dat zowel betrekking heeft op de veiligheid van het subcontinent als op de geloofwaardigheid van de organisatie van niet-gebonden landen, waarvan Irak en Koeweit beide lid zijn. Gandhi zegt dat de Beweging van Niet-gebonden Landen “het gevaar loopt overbodig te worden”.

India steunt de geallieerden in het Golfconflict, maar is de afgelopen afgelopen vijf maanden passief geweest. De oorzaak hiervan is niet alleen de bezorgdheid voor de veiligheid van de talloze Indiers die vastzitten in Koeweit en Irak; ook interne politieke problemen spelen een rol.

De Pakistaanse premier, Nawaz Sharif, begint vandaag aan een rondreis door het Midden-Oosten. Sharif zal Iran, Turkije, Syrie en Saoedi-Arabie aandoen. Pakistan, dat 11.000 militairen in Saoedi-Arabie heeft gelegerd als onderdeel van de internationale troepenmacht tegen Irak, heeft geen mededelingen gedaan over het doel van zijn reis. Sharif ziet zich in eigen land geconfronteerd met toenemende pro-Iraakse protesten.

    • Bernard Imhasly