Paus: oorlog is avontuur zonder een weg terug

ROME, 22 jan. - Al meer dan een week, sinds een paar dagen voor het aflopen van het ultimatum van de Verenigde Naties aan Irak, doet paus Johannes Paulus II bijna dagelijks een oproep tot vrede in de Golf.

bij herhaling gezegd, en groepen christen-democraten hebben deze boodschap op grote affiches op de muren in Rome geplakt. Afgelopen zondag zei hij bang te zijn dat het conflict zich verder uitbreidt. Hij heeft ook vlak voordat de oorlog uitbrak voorgesteld direct een Midden-Oosten-conferentie te houden om Irak een argument te geven zich zonder gezichtsverlies uit Koeweit terug te trekken.

In een echo van de pauselijke uitspraken heeft de Osservatore Romano geschreven dat er in Italie een oorlogssfeer zou dreigen te ontstaan. “Als de oorlog al angst inboezemt, doet dat koor van oorlogszuchtige consensus, deze euforie die het gedrag uit tijden en regimes in herinnering roept waarvan we dachten dat die definitief vergeten waren, dat nog meer, “ aldus een commentaar zaterdag.

De opstelling van het Vaticaan heeft tot boze reacties geleid bij de joodse gemeenschap in Italie en bij een aantal christen-democraten. In zijn toespraak zondag vanuit het venster van zijn werkkamer tot enkele duizenden gelovigen op het Sint-Pietersplein, vermeed de paus Israel bij name te noemen na de Iraakse aanvallen met Scudraketten. Hij zei alleen: “Iedere burgerbevolking, aan de ene kant en de andere, heeft het recht gerespecteerd te worden.”

Als een reactie op het niet noemen van het land waarmee het Vaticaan nog steeds geen diplomatieke betrekkingen heeft, hebben drie parlementariers de regering verzocht er bij het Vaticaan op aan te dringen Israel officieel te erkennen.

Volgens de katholieke filosoof Vittorio Mathieu blijkt uit de oproepen van de paus niet alleen de afhoudende opstelling van de katholieke kerk ten opzichte van Israel, maar ook onzekerheid over de opstelling tegenover de islam, die veel oorlogszuchtiger is en waarin ayatollahs en presidenten vaak met succes kunnen oproepen tot oorlog tegen de ongelovigen. In deze botsing van twee culturen wil of kan de katholieke kerk de 'heilige oorlog' van islamieten niet beantwoorden met een 'rechtvaardige oorlog' zoals de Verenigde Naties die nu zeggen te voeren, aldus Mathieu.

j .

    • Onze Salomon Bouman
    • Marc Leijendekker