Ouderen eisen modernisering bejaardenhuis

DEN HAAG, 22 jan. - Het bejaardenhuis, dat steeds meer is verworden tot een semi-verpleeghuis, moet plaatsmaken voor een modern woonzorgcentrum voor ouderen.

Dat is de strekking van een petitie en de nota 'Van verzorgingshuis naar wooncentrum' die gisteren door ouderenorganisaties zijn overhandigd aan minister d'Ancona (WVC).

De afgelopen weken hebben ruim 50.000 inwoners van bijna 700 bejaardenhuizen een petitie ondertekend waarin zij erop aandringen het wonen en leven in de tehuizen aantrekkelijker te maken. Meer dan 1 op de 3 inwoners van bejaardenhuizen hebben hun handtekening gezet. Nederland telt ongeveer 1.500 bejaarden- of verzorgingshuizen met 133.000 inwoners.

Het Landelijk Overleg Bewonerscommissies Bejaardenhuizen (LOBB) en de drie ouderenorganisaties verenigd in het COSBO doen een aantal voorstellen om in bejaardenhuizen een beter woon- en leefklimaat te creeren. Dat is volgens hen dringend nodig omdat in bejaardenhuizen steeds meer mensen wonen die eigenlijk in een verpleeghuis thuishoren. De ouderenorganisaties stellen vast dat de verzwaarde eisen van indicatie voor opname in een bejaardenhuis de vitaliteit van bewonersgroepen aantasten, dat de leefbaarheid achteruit gaat en dat sociale contacten tussen bewoners moeilijker worden.

De bewoners lijden daar volgens de ouderenorganisaties onder en de huidige generaties ouder wordende mensen vinden de verzorgingstehuizen van nu geen aantrekkelijk perspectief. Deze verzorgingshuizen passen niet meer goed bij de opvattingen van de ouderen, aldus LOBB en COSBO. In hun nota geven zij op hoofdpunten aan waar er gebroken moet worden met het huidige beleid. Zij willen geen afbraak van de verzorgingshuizen - tussen 1986 en 1993 verdwijnen 7.000 plaatsen in bejaardenhuizen terwijl het aantal ouderen sterk toeneemt - maar zijn voorstander van “omvorming van de traditionele verzorgingshuizen in moderne woonzorgcentra”. De bewoners kunnen in deze centra de beschikking krijgen over voldoende ruime appartementen waarvoor huur wordt betaald en waarop de huursubsidiewet van toepassing is. Tegen betaling zouden de bewoners 'zorg op maat' moeten krijgen.

Maandag bespreekt de Tweede Kamer het ouderenbeleid. De politici moeten volgens de ouderenorganisaties goed in hun oren knopen dat er niet valt te ontkomen aan fundamentele verschuivingen in de ouderenzorg als de behoefte van ouderen zelf uitgangspunt wordt en niet het bestaande aanbod van zorg- en dienstverleners.