Opblazen van installaties in Koeweit jaagt prijs olie omhoog

ROTTERDAM, 22 JAN. Berichten uit Amerikaanse militaire kringen over vernietiging van olie-installaties en opslagtanks in Koeweit door Iraakse troepen hebben vanochtend de olieprijs scherp opgejaagd. In opdracht van Saddam Hussein zouden explosieven aan olieboorinstallaties en raffinaderijen tot ontploffing zijn gebracht.

Om elf uur vanochtend was de prijs op de termijnmarkt in Londen voor een vat Noordzee-olie ('Brent') 1, 28 dollar omhoog, om kwart voor een was een stijging met 1, 50 dollar genoteerd tot bijna 20, 50 dollar per vat. “We houden rekening met een totale correctie van vijftig procent, vergeleken bij de grote prijsdaling van vorige week”, zei een Rotterdamse handelaar.

Als reactie op de nieuwste ontwikkelingen in de Golfoorlog daalde de dollarkoers vanochtend in Amsterdam licht tot fl. 1, 6780 en steeg de goudprijs met 3, 15 dollar per ounce tot 381, 20 dollar. De beurs op het Damrak ligt vrijwel stil. Ook in Londen en Frankfurt was de handel zwak. Tokio boekte gisteren een licht verlies.

Gisteren zijn de prijzen voor benzine en dieselolie nog met vier cent per liter verlaagd omdat de noteringen voor brandstoffen op de internationale markten de scherpe prijsval voor ruwe olie (ruim tien dollar per vat direct na het begin van de Golfoorlog) hadden gevolgd.

Vanaf het begin van de Golfcrisis heeft de Iraakse dictator Saddam Hussein al gedreigd de Koeweitse installaties voor oliewinning, de raffinaderijen en petro-chemische fabrieken op te blazen. Volgens Koeweitse ooggetuigen en berichten uit militaire bron waren de installaties met dynamiet behangen en zijn er mijnen omheen gelegd.

Sinds het begin van de invasie van Koeweit op 2 augustus en het daaropvolgende handelsembargo van de Verenigde Naties is de olie-export van Irak en Koeweit bijna volledig lamgelegd. Irak heeft sindsdien alleen nog wat olie aan Jordanie geleverd. Van een olietekort is echter geen sprake omdat Saoedi-Arabie, de Verenigde Arabische Emiraten, Venezuela en Nigeria de weggevallen produktie van Irak en Koeweit ruim hebben gecompenseerd. Vernietiging van installaties in Koeweit, en wellicht ook in Irak door de bombardementen, heeft dus geen direct effect op de olievoorziening.

Omdat de prijs nu laag is en de voorraad zeer ruim, heeft Nederland gisteren besloten het voornemen om een deel van de strategische voorraad aan ruwe olie te verkopen, op te schorten. “Ik acht het niet waarschijnlijk dat we deze week nog tot verkoop zullen overgaan”, zei de directeur van de Stichting Centraal Orgaan Voorraadvorming Aardolieprodukten, ing. H. van Gulick, vanochtend.

Sinds eind vorige week was de export van ruwe olie en produkten uit Saoedi-Arabie tijdelijk lager omdat tankschepen om veiligheidsredenen niet alle laadstations in de Golf mochten aandoen. Inmiddels heeft de Amerikaanse Marine alle tankerroutes weer vrijgegeven, maar wordt er meer olie vanuit de Saoedische havens aan de Rode Zee afgevoerd om onnodige risico's bij het tankertransport te voorkomen.