Northwest tegen een kleiner belang KLM

ROTTERDAM, 22 JAN. De Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Northwest Airlines (NWA) heeft het ministerie van transport in Washington gevraagd terug te komen op het besluit dat de KLM zijn belang van twintig procent in NWA moet verminderen. De Amerikaanse autoriteiten willen dat KLM zijn belang vermindert uit oogpunt van bescherming van de eigen luchtvaartindustrie.

De KLM heeft sinds augustus 1989 een economisch belang van twintig procent in Wing Holding, de moedermaatschappij van NWA. In totaal heeft de KLM 400 miljoen dollar in NWA geinvesteerd, waarvan 250 miljoen dollar in de vorm van achtergestelde obligaties en 150 miljoen dollar in aandelen. Om het belang van KLM te verminderen heeft de Amerikaanse overheid Wing opgedragen de achtergestelde obligaties versneld af te lossen.

Volgens de KLM is het altijd de bedoeling geweest dat Wing een gedeelte van de investering op termijn zou terug betalen. Als het Amerikaanse ministerie van transport het verzoek van NWA afwijst, zou dat alleen eerder moeten gebeuren dan aanvankelijk de bedoeling was, aldus de KLM.

NWA denkt een goede kans te maken dat het verzoek wordt ingewilligd. De Amerikaanse autoriteiten lijken bereid te zijn het beleid voor buitenlandse participaties te versoepelen, onder meer om de financiele positie van de luchtvaartmaatschappijen te verbeteren nu zij worden geplaagd door de gestegen brandstofkosten en toenemende concurrentie. Drie Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen zijn daarvan al het slachtoffer geworden. Eastern Airines heeft onlangs al haar vluchten moeten staken, terwijl Continental Airlines en Pan American World Airways in surseance van betaling verkeren.