Milieu-eisen

In NRC Handelsblad van 16 januari citeert Roel Jansen in zijn bijdrage over 'Verbrusseling' kritiekloos topambtenaar Geelhoed van het ministerie van economische zaken.

Geelhoed wil ons doen geloven dat na 1992 nationale milieu-eisen aan produkten niet langer zullen zijn toegestaan zullen zijn omdat ze handelsbelemmeringen opwerpen. Hij voorspelt dat: “Het ongeduld van Alders stukloopt op Brussel”. Economische Zaken betoont zich andermaal de rem op de uitvoering van een doeltreffend nationaal milieubeleid, zich daarbij verschuilend achter het argument dat 'Europa' dit niet langer toestaat.

Onwaar, maar van EZ voorzover niets nieuws. Dit terwijl uit de tekst van het EEG Verdrag en uitspraken van het Europese hof van Justitie het tegendeel blijkt. In recente wetenschappelijke studies, onder andere van Sevenster, is dit onderzocht. Nationale produktgerichte milieumaatregelen zijn wel degelijk mogelijk, ook na 1992. De praktijk in het verleden heeft dit ook laten zien. Een bekend voorbeeld is het verbod dat Denemarken in 1988 instelde op het gebruik van eenmalige verpakkingen, zoals blik, voor bier en frisdranken. De import van deze produkten uit andere EG lidstaten werd hierdoor sterk bemoeilijkt. Het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschap was het echter met Denemarken eens dat men deze maatregel mocht nemen om het milieu te beschermen, dit ondanks de handelsbelemmerende werking.

    • Bert Herberigs