Mens en Bedrijf

Prof. drs. J. van Londen (56) (foto), directeur-generaal van de volksgezondheid bij het ministerie van WVC, is benoemd tot ombudsman voor de schadeverzekeringen.

Daarnaast wordt hij tevens voorzitter van de Nationale Raad voor de Volksgezondheid. In zijn functie van ombudsman zal hij optreden als een van de bedrijfstak onafhankelijk klachten- en geschillenbureau dat makkelijk toegankelijk is voor verzekerden. De al jaren werkzame Raad van Toezicht op het Schadeverzekeringsbedrijf blijft bestaan.