Litouwen

De laatste dagen wordt in de pers regelmatig gesproken over “de Moskou-gezinde oppositie” in Litouwen en de andere Baltische staten. En er wordt dan een vergelijking gemaakt met Hongarije in 1956. Dit is echter verhullend taalgebruik en verbergt een realiteit die in de Baltische staten aan de orde is en voor landen als Hongarije niet geldt.

Nadat Stalin Estland had geannexeerd, heeft hij 40 procent van de bevolking gedeporteerd naar Siberie en andere gebieden achter de Oeral. Daarvoor zijn arme Russen - let wel Russen en geen mensen van andere volkeren van de Sovjet-Unie gekomen - in de plaats gekomen. Deze vormen wegens hun sociale en etnische oorsprong ook nu reeds de onderste laag van de Estlandse samenleving en dit zal door de zelfstandigheid van de republiek Estland niet veranderen. Om van deze groepen te beweren dat ze bang zijn gediscrimineerd te worden als Estland zelfstandig wordt, is de werkelijkheid geweld aandoen. De groepen die zich dus verschuilen achter de term “de Moskou-gezinde oppositie” zijn dus inwoners van Estland die in dit land niets te maken hebben.

Ter vergelijking het volgende: Als Hitler in de Tweede Wereldoorlog zijn plannen had kunnen uitvoeren dan woonden er nu voor 40 procent of meer Duitsers in Nederland die ter vervanging van de gedeporteerde Nederlanders hier waren komen wonen. Als wij nu eindelijk na vele jaren onderdrukking vrij gekomen waren dan kun je deze door de bezetter hier geplaatste Duitsers toch geen “Berlijn-gezinde oppositie” noemen. Deze mensen hebben dan in ons land niets te zoeken en dus geen recht van spreken. Sterker nog, om plaats vrij te maken voor deze Duitsers is 40 procent van de bevolking gedeporteerd en ergens in een vreemd, koud en vijandig land gestorven.

Deze situatie heeft zich in alle Baltische staten voorgedaan. De percentages kunnen verschillen maar de realiteit blijft dezelfde. Het is dan ook schrijnend als journalisten en andere nieuwsverspreiders deze werkelijkheid omschrijven als een “Moskou-gezinde oppositie”. Een zorgvuldiger taalgebruik of een grotere kennis van zaken is in dit verband zeer gewenst.

    • B. Warmar