Kritiek op rapport vervuiling scholen

ROTTERDAM, 22 jan. - De basisscholen zijn vuiler dan staatssecretaris Wallage (onderwijs) wil erkennen.

Dat stelt de Wetenschapswinkel van de Leidse Universiteit, die vindt dat Wallage zich ten onrechte verschuilt achter het onderzoek van een adviesbureau waaruit zou blijken dat het met de vervuiling wel meevalt. Dat onderzoek blijkt methodologisch zo slecht, dat er geen enkele conclusie aan mag worden verbonden, zo meent de Wetenschapswinkel die het rapport van het onderzoeksbureau heeft doorgelicht voor het Oudercomite Leiden. Het Oudercomite vreest dat de basischolen zelfs nog vuiler worden door nieuwe bezuinigingen. Dit jaar is voor het schoonmaken van de scholen 162 miljoen gulden beschikbaar. In 1990 was dat nog 188 miljoen.