Intensievere surveillance in Rijnmond

ROTTERDAM, 22 jan. - De Rotterdamse politie heeft de veiligheidsmaatregelen in het Rijnmondgebied verscherpt na de oproep die zondag via radio Bagdad werd gedaan om aanslagen te plegen in landen die deel uitmaken van de alliantie tegen Irak. In de oproep werd Nederland met name genoemd.

De aandacht van de politie is vooral gericht op de Botlek en de Europoort waar zich petrochemische installaties bevinden. De maatregelen behelzen een intensievere surveillance. Het Rotterdamse korps voert het commando bij de beveiliging van het Rijnmondgebied. Ook bij eventuele anti-terreuracties zal de Rotterdamse politie de leiding hebben. “We hebben voor dat moment niet alleen een draaiboek klaar op papier; met een druk op de knop komen we in actie”, aldus politiewoordvoerder G. de Jong.

De politie betrekt haar informatie niet alleen via de eigen inlichtingendienst, maar ook via het publiek.